In het dagelijks leven zie ik vele discussies of getouwtrek om of over van alles en of helemaal niets! Wanneer de mens iets voor elkaar wil krijgen zijn ze vaak ‘blind’ waardoor ze niet zien welke mogelijkheden er om hen heen aanwezig zijn. Men denkt (te)vaak alleen maar vanuit hun eigen kracht en zien andere krachten totaal over het hoofd.

Het judo principe Seiryoku Zenyo betekend zoveel als “met een minimale inspanning een zo groot mogelijk resultaat behalen”. Hoewel dit een simpele maar evenzo effectieve wijsheid is, wordt er in de wereld om mij heen veel te weinig aan Seiryoku Zenyo gedaan. Heel veel mensen vinden zichzelf het belangrijkste en koppelen daaraan dat alleen door hun inzet een goed resultaat bereikt kan worden. Doordat de mens niet om zich heen kijkt om te zien of er andere oplossingen zijn, lees krachten, gaat er heel veel energie verloren. Telkens opnieuw wordt het wiel uitgevonden terwijl anderen al met datzelfde wiel de wereldrond zijn gereden en daardoor precies weten onder welke omstandigheden het wiel optimaal kan presteren. Waarom zou je zelf energie gebruiken als een ander dat al voor je heeft gedaan.

Een van de belangrijkste pijlers binnen het Seiryoku Zenyo is ‘maak gebruik van de kracht van je tegenstander’. Verspil geen energie om je kracht te meten met een tegenstander die veel sterker is, maar zorg dat de kracht van je tegenstander in je eigen voordeel werkt. Op de tatami, de judomat, zorg je dat je tegenstander uit balans wordt gebracht waardoor zijn kracht juist jouw kracht wordt. Een mooi voorbeeld hiervan heb ik ooit gelezen in een boek *Judo, stap voor stap. In de volgende alinea heb ik mijn eigen interpretatie van dat verhaal weergegeven.

Het is ergens in de winter waarbij de sneeuw uit de Hemel blijft vallen. In een bos staan vlak naast elkaar een stoere eik met hele dikke stevige takken en een ietwat iele wilg met ranke takjes. De takken van de eik gaan van hun eigen kracht uit en buigen niet voor kracht van het steeds dikker wordende pak sneeuw. Uiteindelijk blijkt dat hoe stoer en stevig de takken ook zijn, zij bezwijken onder de kracht die de sneeuw ontwikkeld waardoor de takken uiteindelijk breken. De wilg krijgt dezelfde hoeveelheid sneeuw te voorduren, maar anders dan de eik gebruik de wilg juist de kracht van de sneeuw door mee te buigen onder het gewicht die de sneeuw ontwikkeld. Uiteindelijk is de buiging van de wilgentakken zo diep, dat de sneeuw zich niet meer kan nestelen op de takken, maar ervan afvalt. De wilgentakken overwinnen hierdoor de sneeuw terwijl deze veel krachtiger is! De boodschap van dit verhaal is gelegen in het slim omgaan met de kracht van je tegenstander.

Als je gebruik kan maken van de kracht van je tegenstander, waarom zou je dat dan niet kunnen doen met de kracht van je medestander?
Medestanders zijn je collega ‘s op het werk, je vrienden, je mede vrijwilligers bij de sportclub en ja, ook je eigen familie. Zelfs een relatie tussen leverancier en klant is er vaak een van medestanders. Het gemeenschappelijke van medestanders is dat zij hetzelfde doel willen bereiken. De leverancier van een product of dienst wil kwaliteit leveren aan zijn klant zodat de klant optimaal kan leveren aan zijn of haar klanten. Werk collega ‘s werken voor hetzelfde doel zo ook de vrijwilligers binnen een vereniging en met je naaste familie wil je samen gelukkig zijn en blijven.

Ondanks dat het doel in een relatie voor de participanten hetzelfde zou moeten zijn, gaat het individu toch vaak alleen maar van zijn eigen kracht uit zonder om zich heen te kijken of anderen in de relatie misschien krachtiger zijn. Iedereen duwt en trekt tegelijkertijd aan hetzelfde doel, alleen niet dezelfde richting op. Nog erger is dat de meest krachtigste persoon duwt terwijl de minder krachtige juist aan het doel trekken. Hierdoor verspilt eenieder onnodige energie en het doel wordt steeds lastiger te bereiken. Sterker nog, ze bouwen wel samen maar dan aan blokkades in plaats van aan de oplossing.

Zoals al gezegd, kan je in een judo wedstrijd je tegenstander overwinnen door hem uit balans te halen waarvoor jezelf natuurlijk allereerst zelf in balans moet zijn. In een relatie gaat het uiteindelijk ook om balans. Het verschil is nu dat de je niet je tegenstander uit balans moet halen maar juist je medestander moet helpen om beter in balans te komen. Werk allereerst aan je eigen balans om zo de ‘ander’ meer in balans te kunnen brengen en we hebben meteen al het andere belangrijke judo principe te pakken, Jita Kyoei. Over dit item volgt later nog een aparte blog.

Is Seiryoku Senyo dan een pleidooi om niet te geloven in je eigen kracht en moet je altijd uitgaan van de kracht van een ander? Nee, natuurlijk niet. Het betuigd juist van moed en zelfkennis als je in je eigen krachten geloofd. Zodra je echter niet kijkt naar andere krachten of nog erger bewust andere krachten negeert, dan betuigd dat niet van zelfkennis maar neigt het naar zelfzuchtigheid. Het gaat ver om te zeggen dat het ‘dom’ is om niet om je heen te kijken, maar het is in ieder geval niet ‘slim’!

Het Seiryoku Senyo helpt mij in ieder geval om dichter bij de gezamenlijke doelen te komen. In de relatie met mijn vrouw, die al 35 jaar iedere dag hechter wordt, helpen wij elkaar dagelijks door onze sterktes op de juiste momenten in te zetten. Hierdoor verspillen we geen onnodige energie en hebben daardoor meer tijd over om van en met elkaar te genieten. smiley

Maak ik zelf dan altijd gebruik van het Seiryoku Senyo principe? Het antwoord is nee, maar wel steeds vaker en bewuster. Door schande en schade leert men, zo ook met het toepassen van het Seiryoku Senyo.

Een mooi voorbeeld van hoe het Seiryoku Senyo mij zeker heeft geholpen ligt in onderstaand verhaal vast.
“Vanuit mijn rol als voorzitter van het JBN District Limburg ben ik altijd op zoek naar vernieuwing om de Limburgse budoka ‘s van dienst te kunnen zijn. Een aantal jaren geleden had ik de drang naar vernieuwing niet meer echt in eigen hand, of beter gezegd, liep dit bijna uit de hand! Ik verwachte dat iedereen binnen de JBN Limburg organisatie even snel liep dan ikzelf en evenveel energie stopte in het district met hetzelfde doel. Als ik het kon, konden zeker ook de mensen om mij heen dat, althans dat was wat ik dacht. Ik ging dus helemaal uit van mijn eigen kracht en keek niet naar de krachten om mij heen. Uiteraard was dat geen bewuste keuze, maar liet ik mij leiden door mijn eigen enthousiasme en verantwoordelijkheid. Het behoeft geen uitleg dat mijn instelling uiteindelijk leidde tot onbalans bij mij zelf. Natuurlijk liep niet iedereen gelijk op met mijn tempo en natuurlijk had niet iedereen hetzelfde doel, ik had dit immer nooit echt goed afgestemd. Het gevolg was dat vele zaken stokte of zelfs verkeer liepen. Ik bleef maar uitgaan van mijn eigen kracht en probeerde nog harder te lopen en de steken die vielen zelf op te rapen en opnieuw uit te voeren. Het koste mij steeds meer energie, zelfs zoveel dat deze dreigde op te raken. Door mijn onbalans raakte de wereld om mij heen ook in onbalans met als gevolg dat de gestelde doelen steeds minder vaak behaald werden. Uiteindelijk, na vele gesprekken, ben ik een andere weg ingeslagen. Ik ben veel meer om mij heen gaan kijken en toetste nieuwe ideeën met mijn medebestuurders op haalbaarheid. In plaats van zaken zelf doen, ben ik de vrijwilligers meer gaan coachen om hen zo zelf beter te laten presteren. Mijn balans kwam hierdoor steeds meer op gelijke niveau van dat van mijn medebestuurders en overige vrijwilligers, waardoor we meer gezamenlijk succes behaalde. Ik ‘gebruikte’ meer de kracht van mijn medestanders waardoor ik meer positieve energie overhield om zo weer nieuwe ideeën te ontwikkelen. Ik had het judo principe Seiryoku Senyo leren toe te passen buiten de tatami, namelijk achter de bestuurstafel”

Tenslotte wil ik iedereen het plezier gunnen van het effect wat Seiryoku Senyo kan brengen. Let wel, dit principe gaat nooit vanzelf. Je moet altijd alert blijven op de wereld om je heen om zo de juiste krachten te kunnen inschatten en je eigen balans te kunnen vinden.

* Auteur Judo, stap voor stap. Wil Lüschen, 8e Dan Judo